خانه / متفرقه / سرگرمی / شعر دو کاج

شعر دو کاج

دوکاج

در کنار خطوط سیم پیام                        خارج از ده دو کاج روئیدند
سالیان دراز رهگذران                  آن دو را چون دو دوست میدیدند
یکی از روز های سرد پاییزی                         زیر رگبار و تازیانه باد
یکی از کاج ها به خود لرزید                خم شدو روی دیگری افتاد
گفت ای آشنا ببخش مرا                   خوب درحال من تامل  کن
ریشه هایم زخاک بیرون است                   چند روزی مرا تحمل کن
کاج همسایه گفت با تندی                   مردم آزار از تو بیزارم
دور شو دست از سرم بردار              من کجا طاقت تورا دارم
بینوا راسپس تکانی داد                  یار بی رحم و بی مروت او
سیمها پاره گشت و کاج افتاد               برزمین نقش بست قامت او
مرکز ارتباط دید آن روز                       انتقال پیام ممکن نیست
گشت عازم گروه پی  جویی              تا ببیند که عیب کار از چیست
سیمبانان پس از مرمت سیم                  راه تکرار بر خطر بستند
یعنی آن کاج سنگدل را نیز                با تبر تکه تکه بشکستند

درباره ی معاونت فاوا

همچنین ببینید

اینتل نسل هفتم پردازنده های قدرتمندش را معرفی کرد.

اینتل نسل هفتم پردازنده های قدرتمندش را معرفی کرد اینتل روز گذشته در کنفرانس توسعه ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*