خانه / پایگاه بسیج فجر / تربیت بدنی

تربیت بدنی

فوتسال جوانان

فوتسال جوانان   برنامه فوتسال ویژه سنین جوانان برای علاقه مندان در سالن شهدای کوه علیا واقع در خیابان کوهنوردهرهفته ...

ادامه نوشته »

فوتبال نوجوانان

فوتبال نوجوانان  برنامه فوتبال ویژه سنین نوجوانان برای علاقه مندان در چمن مصنوعی  واقع در پارک سلمان هرهفته پنج شنبه ...

ادامه نوشته »

فوتسال

فوتسال برنامه فوتسال ویژه سنین جوانان برای علاقمندان در سالن شهدای کوی علیا واقع درخیابان شهید کوهنورد هر هفته جمعه ...

ادامه نوشته »

فوتبال

فوتبال برنامه  فوتبال ویژه سنین جوانان برای علاقه مندان درچمن مصنوعی پدیده در پارک سلمان هرهفته دوشنبه ها  سا عت ...

ادامه نوشته »

فوتبال

فوتبال   برنامه فوتبال ویژه سنین نوجوانان برای علاقه مندان در چمن مصنوعی پدیده واقع درپارک سلمان هرهفته روز پنجشنبه ...

ادامه نوشته »

فوتسال جوانان

فوتسال جوانان برنامه فوتسال ویژه سنین جوانان برای علاقمندان در سالن شهدای کوی علیا واقع درخیابان شهید کوهنورد هر هفته ...

ادامه نوشته »

فوتسال نو جوانان

فوتسال نوجوانان برنامه ویژه سنین نوجوانان برای علاقه مندان در سالن شهدای کوه علیا واقع در خیابان کوهنوردهرهفته جمعه  سا ...

ادامه نوشته »

سالن والیبال

سالن والیبال برنامه والیبال ویژه سنین جوانان و نوجوانان و بزرگسالان برای علاقه منداندر سالن شهید ابراهیم باستان واقع در ...

ادامه نوشته »

پینگ پنگ جوانان

پینگ پنگ جوانان پینگ پنگ برای سنین جوانان در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ در پایگاه مقاومت بسیج فجر برگزار گردید. از اینکه ...

ادامه نوشته »